Strzelectwo sportowe – co to za dyscyplina?

Strzelectwo sportowe stanowi szczególną dyscyplinę sportową. Jej zawodnicy wykorzystują broń pneumatyczną, broń sportową albo broń palną do strzelania w specjalnie do tego celu przeznaczony cel, którym zwykle będzie tarcza.

Rzecz jasna w strzeleckich zawodach ważna jest przede wszystkim celność oddawanych strzałów, natomiast celem jej osiągnięcia należy posiąść wiele dodatkowych umiejętności.

Czy warto uczęszczać na zajęcia na strzelnicy?

Strzelectwo sportowe nie zalicza się do łatwych dyscyplin. Strzelec musi się zmierzyć z właściwym trzymaniem lufy, z zachowaniem przy tym bezruchu oraz z dokładnym oddawaniem strzałów. Jest to sport, który podlega pod Międzynarodową Federację Sportu Strzeleckiego. To właśnie owa organizacja ma za zadanie regulować wszelakie przepisy związane z zawodnikami, bronią, obsługą techniczną, ubraniami, ekwipunkiem, czasem rozgrywki i pozostałymi zasadami. Poza strzelectwem sportowym można wyróżnić również strzelectwo kurkowe, historyczne, dynamiczne, czarnoprochowe, westernowe oraz długodystansowe.

Strzelectwo a własna broń

Udając się na strzelnicę, możemy mieć na względzie skorzystanie z własnej broni. W praktyce będzie się to wiązało z koniecznością wskazania, iż ją posiadamy. Kolejny etap to wpisanie się księgi, jak każdy inny z użytkowników obiektu, jakim jest strzelnica. Po tym, jak otrzymamy stanowisko, możemy z niego skorzystać, uiszczając opłatę za wykorzystany czas.

Posiadanie swojej broni może zostać wykorzystane na strzelnicy, co nie spotka się z odmową osób, które tam pracują. Standardowo niezbędne będzie podanie swoich danych osobowych, co tyczy się każdego, kto przyjdzie postrzelać.